Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chính Sách Quyền Riêng Tư này mô tả phương thức mà IPSEN Consumer Healthcare SAS (“Ipsen”), bên kiểm soát dữ liệu, thu thập, xử lý, lưu trữ và sử dụng Thông Tin Cá Nhân của người dùng (“Người Dùng”) sử dụng trang web (“Trang Web”).

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC THAY ĐỔI, HIỆU ĐÍNH, HOẶC CẬP NHẬT ĐỊNH KỲ MÀ KHÔNG CẦN PHẢI THÔNG BÁO TRƯỚC. Tuy nhiên, Thông Tin Cá Nhân của bạn sẽ luôn được xử lý phù hợp với Chính Sách Quyền Riêng Tư có hiệu lực vào thời điểm thu thập dữ liệu.  

1. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ipsen có thể thu thập Thông Tin Cá Nhân khi bạn liên hệ với IPSEN thông qua email, bao gồm tên, địa chỉ e-mail, số điện thoại chỉ khi bạn lựa chọn cung cấp những thông tin này cho chúng tôi. Nếu bạn muốn liên hệ và/hoặc nhận thông tin từ Ipsen, thì các hạng mục Thông Tin Cá Nhân này là bắt buộc. Chúng tôi cũng có thể thu thập những thông tin về sức khỏe của bạn và các Thông Tin Cá Nhân khác khi bạn cung cấp thông qua việc phản hồi những câu hỏi hoặc bản khảo sát của chúng tôi.

Khi bạn sử dụng Trang Web, Ipsen có thể thu thập thông tin thông qua cookie và các công nghệ tương tự. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc Chính sách Cookie được quy định tại Điều 7 dưới đây.

2. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bằng việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân, bạn yêu cầu Ipsen:Trả lời tin nhắn và/hoặc e-mail của bạn nếu cần thiết.

Ipsen chỉ sử dụng và xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn cho lợi ích hợp pháp mà Ipsen theo đuổi, đặc biệt để cải thiện tương tác với bạn được tốt hơn. 

Thông Tin Cá Nhân của bạn sẽ không bị bán, chia sẻ hoặc tiết lộ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp phải cung cấp theo quy định của pháp luật hiện hành, yêu cầu của tòa án hoặc quy định của chính phủ, hoặc nếu việc tiết lộ là cần thiết để hỗ trợ cho việc điều tra tội phạm hoặc điều tra pháp lý khác hoặc thủ tục tố tụng trong hoặc ngoài nước. 

3. THỜI HẠN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông Tin Cá Nhân của bạn được xử lý và lưu trữ trong thời hạn không quá ba năm kể từ thời điểm: (i) thu thập dữ liệu đó hoặc (ii) thời điểm mà chúng tôi liên hệ gần nhất với bạn, tùy thuộc thời điểm nào đến sau. 

4 BẢO MẬT

Thông Tin Cá Nhân của bạn sẽ được lưu trữ tại máy chủ an toàn và được bảo mật nghiêm ngặt. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản và mật khẩu của mình.

5 QUYỀN TRUY CẬP, CHỈNH SỬA, XÓA, GIỚI HẠN VÀ PHẢN ĐỐI

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa, giới hạn và phản đối việc sử dụng Thông Tin Cá Nhân của mình. Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về việc sử dụng Thông Tin Cá Nhân hoặc thực hiện quyền của mình đối với Thông Tin Cá Nhân, hãy gửi email cho chúng tôi tới địa chỉ consent@ipsen.com. Khi bạn liên hệ với chúng tôi, vui lòng nêu lý do cụ thể mà bạn liên hệ với chúng tôi và kèm theo một bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân (ví dụ như giấy CMND, hộ chiếu, giấy phép lái xe), tùy thuộc theo quy định của pháp luật hiện hành. Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân sẽ được xem xét phù hợp với pháp luật hiện hành và nghĩa vụ về báo cáo đạo đức hoặc nghĩa vụ lưu trữ hoặc lưu giữ hồ sơ được áp dụng đối với chúng tôi. Trong trường hợp này, bạn sẽ được thông báo và Thông Tin Cá Nhân của bạn sẽ chỉ được giữ lại để cho các mục đích trên. 

Bạn có thể liên hệ với bộ phận Quản Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Ipsen tại dataprivacy@ipsen.com để thực hiện quyền của mình.

6. HUỶ ĐĂNG KÝ
Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email đến consent@ipsen.com

7. COOKIE

Trang Web này sử dụng các phân tích ẩn danh, bao gồm cookie được tạo bởi Google Analytics. Cookie là các tập tin dữ liệu nhỏ được đặt vào máy tính, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị khác. Cookie được lưu tại đĩa cứng của thiết bị của bạn và không làm hỏng thiết bị của bạn.

Cookie cho phép chúng tôi thu thập một cách tự động một số dữ liệu của người dùng trong quá trình sử dụng Trang Web, như:

  • Địa chỉ IP của Người Dùng (địa chỉ này cho phép người dùng truy cập vào Internet và được gán cho thiết bị của Người Dùng bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet. Thông tin này không trực tiếp mang tính định danh và có thể thay đổi theo từng phiên truy cập của Người Dùng);
  • Ngày và giờ truy cập của Người Dùng vào Trang Web;
  • Hệ điều hành trên thiết bị của Người Dùng và trình duyệt của thiết bị;
  • Cách thức Người Dùng truy cập vào Trang Web.

Trang Web sử dụng nhiều dạng cookie, bao gồm:

  • Cookie cơ bản: Các cookie này cần thiết để bạn có thể truy cập Trang Web một cách an toàn và sử dụng các chức năng của Trang Web. 
  • Cookie hoạt động: Các cookie này chứa các phân tích về cách thức sử dụng Trang Web của người dùng, ví dụ trang web nào được người sử dụng truy cập thường xuyên, và trường hợp họ nhận được thông báo lỗi từ Trang Web. Bao gồm cả cookie được khởi tạo bởi Google Analytics.

Các dạng cookie nói trên không bao gồm thông tin định danh Người Dùng, mà thay vào đó sử dụng các chỉ số và mã. Các thông tin này đơn thuần được sử dụng để quản trị Trang Web và cải thiện trải nghiệm của Người Dùng. Thông tin này không được dùng để tạo hồ sơ thông tin Người Dùng hoặc quảng cáo. Ipsen sẽ không lưu trữ dữ liệu cá nhân đã thu thập (cookie định danh) lâu hơn mười ba tháng. Bằng việc nhấp vào nút “chấp nhận” khi thông báo cookie được hiển thị, bạn theo đó chấp thuận cho cookie được đặt và đọc trên Trang Web.

Chính Sách Quyền Riêng Tư này được hiệu đính vào ngày 8 tháng 5 năm 2020